Přeskočit na obsah

643 – Slyš, dcero

Noty k písni číslo 643 – Slyš, dcero

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej!


Zd. Pololáník 1986