Přeskočit na obsah

648 – Blaze každému

Noty k písni číslo 648 – Blaze každému

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.


Zd. Pololáník 1986