Přeskočit na obsah

657 – Hospodin je mé světlo

Noty k písni číslo 657 – Hospodin je mé světlo

Hospodin je mé světlo a má spása.


K. Hradil 1986