Přeskočit na obsah

662 – Pamatuj, Pane

Noty k písni číslo 662 – Pamatuj, Pane

Pamatuj, Pane, na své milosrdenství a na svou věrnost.


Zd. Pololáník 1973