Přeskočit na obsah

666 – Hospodin je blízko

Noty k písni číslo 666 – Hospodin je blízko

Hospodin je blízko všem, kdo ho vzývají.


Zd. Pololáník 1986