Přeskočit na obsah

673 – Hospodin je můj pastýř

Noty k písni číslo 673 – Hospodin je můj pastýř

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.


Zd. Pololáník 1988