Přeskočit na obsah

686 – Do domu Hospodinova

Noty k písni číslo 686 – Do domu Hospodinova

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.


B. Korejs 1986