Přeskočit na obsah

701 – Andělský chlebe

Noty k písni číslo 701 – Andělský chlebe

1. Andělský chlebe, / nám daný z nebe, / nejmilejší Ježíši; / v tebe věříme, / tebe slavíme, / dobrý Ježíši, / lásko nejvyšší.

2. Ty nás v milosti / sytíš v svátosti, / nejmilejší Ježíši; / sebe nám dáváš, / život rozdáváš, / dobrý Ježíši, / lásko nejvyšší.

3. Skrytý Bože náš, / Spasiteli náš, / nejmilejší Ježíši; / veď nás životem / tobě sloužit chcem, / dobrý Ježíši, / lásko nejvyšší.

4. Ty jsi od věků / Bohem člověku, / nejmilejší Ježíši; / ať po všechny dny / od všech lidí zní, / tobě, Ježíši, / chvála nejvyšší.


M4 5

Tx N (x Holain 1883): Šteyer 1683