Přeskočit na obsah

702 – Ať Srdci Ježíšovu

Noty k písni číslo 702 – Ať Srdci Ježíšovu

1. Ať Srdci Ježíšovu / zní píseň jásavá, / jež věrno svému slovu, / všem milost rozdává. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.

2. Ty jsi nás milovalo, / než jsme tě poznali, / tys obětí se stalo, / než jsme tě vzývali. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.

3. Tys kopím probodeno, / z tvé rány proudí krev, / jíž, spásy naší ceno, / nám hasíš Boží hněv. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.

4. Ty snímáš každou vinu, / když nám se otvíráš, / a nalomenou třtinu / k důvěře podpíráš. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.

5. Tys Boží lásky sláva, / ó Srdce milostné, / tvůj lid se odevzdává / tvé vládě nebeské. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.

6. Než duch se s tebou spojí / v objetí jásavém, / stůj při mně v každém boji, / buď v bouři přístavem. / Ó Srdce nejsvětější, / dík budiž tobě vzdán. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván. / Zdroj lásky nejvroucnější / je v tobě uctíván.


M1–5

Tx: podle německé písně kolem 1750 – N~: A. Zwyssig († 1854)