Přeskočit na obsah

703 – Buď slaven, mocný Králi

Noty k písni číslo 703 – Buď slaven, mocný Králi

1. Buď slaven, mocný Králi, / jejž světy širé chválí, / jejž andělé ctí na nebi / a zpěvem velebí.

2. Buď slaven, dobrý Pane, / jenž z lásky svrchované / jsi z nebe na zem sestoupil, / svět z hříchu vykoupil.

3. Buď slaven, Kriste milý, / dej, abychom tě ctili, / jak za svou lásku zasloužíš, / s níž ve svátosti dlíš.


M4 5

Tx: J. Pavelka 1906 – N: J. Bádal 1906