Přeskočit na obsah

708A – Ježíši, tebe hledám

Noty k písni číslo 708A – Ježíši, tebe hledám

1. Ježíši tebe hledám / ve všem tvém stvoření, / své srdce k tvému zvedám, / k živému prameni; / v něm krása světů všech se skví, / v něm hoří Boží tajemství, [: jsi vládce můj, jsi bratr můj, / můj Ježíš, Bůh a Pán. :]

2. Tvé srdce z něhož září / Trojice Boží jas, / zná hořkost v potu tváři, / když tys byl jedním z nás. / Kéž v práci mé i nesnázi, / vždy Srdce tvé mě provází. [: Tys v radosti, tys v žalosti, / můj Ježíš, Bůh a Pán. :]

3. Ježíši ve svátosti / nám za pokrm ses dal, / abys svou přítomností / nám život zachoval. / Můj chlebe, moje posilo, / již Božské Srdce zrodilo. [: Zde dává se mně ke spáse, / můj Ježíš, Bůh a Pán. :]

4. Ježíši tobě patřím / svým tělem, duší svou; / tobě a všem svým bratřím, / chci sloužit s pokorou. / Otevři výheň lásky své / a spal v ní všechno nečisté. [: Ať jediná jsi touha má, / můj Ježíš, Bůh a Pán. :]

5. Přesvaté Srdce Páně, / žehnej všem krokům mým, / abych šel odhodlaně, / vždy za tvým královstvím. / Ať v každém, koho potkávám, / vzkaz Pána svého poznávám, [: že k cestě své mě v lásce zve, / můj Ježíš, Bůh a Pán. :]


M1–5

Tx N: L. Holain 1883