Přeskočit na obsah

709 – K nebesům se orla vzletem

Noty k písni číslo 709 – K nebesům se orla vzletem

1. K nebesům se orla vzletem, / naše písni, vznášej dnes, / slavně hlásej celým světem / srdcí našich slib a ples: / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.

2. Pro nás žilo, pro nás bilo / ode svého zrození, / krev na kříži vycedilo, / za všech lidí spasení. / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.

3. V Boží věčné slávě sídlí / na nebeské výsosti, / plno lásky s námi bydlí / v nejsvětější svátosti. / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.

4. Jeho láska sluncem svítí / v každou světa temnotu, / spěchá duši otevříti / k radostnému životu. / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.

5. Pojďte, kdo jste obtížení, / hlasem lásky volá k nám, / poskytnu vám občerstvení, / pokoj svůj i sílu dám! / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.

6. Srdce Páně, budiž s námi, / ctnostem svým nás vyučuj, / veď nás země končinami, / ve všech bídách při nás stůj. / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.

7. Nedej zvítěziti zlému, / pomoz nám přemáhat hřích, / dědictví vždy žehnej svému, / neopouštěj dítek svých. / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.

8. V službu tvou dnes oddáváme / sebe i své rodiny, / tobě věrnost přísaháme / do poslední hodiny. / Srdci tvému, Ježíši, / ty náš Králi nejvyšší, / po tvé vůli přesvaté / zasvětíme srdce své.


M1–5

Tx: Vl. Šťastný 1907 – N~: M. Smolka (CVS 1912)