Přeskočit na obsah

713 – Na kolena padejme

Noty k písni číslo 713 – Na kolena padejme

1. Na kolena padejme, / hluboce se klanějme, / Pána svého ve svátosti / vroucně vzývejme.

2. Jezu Kriste, Pane náš, / opatruj nás v každý čas, / Ty, jenž s námi ve svátosti / věrně přebýváš.

3. V poslední pak hodině / přispěj věrné rodině, / bychom byli povoláni / k věčné hostině.


M5

Tx: Radostná cesta 1782 – N~: Kniha chorální 1847