Přeskočit na obsah

714 – Ó pokrme pocestných

Noty k písni číslo 714 – Ó pokrme pocestných

1. Ó pokrme pocestných, / Chlebe duchů nebeských, / ó mano andělská, / krm nás, lačné, nasycuj, / svou milostí posvěcuj, / ó lahodo božská.

2. Tělo Boží přesvaté, / na kříž za nás přibité, / slavně z hrobu vstalé, / milostí nás posvěť dnes, / po smrti pak do nebes / přijmi ke své chvále.

3. Krvi Boží přesvatá, / za nás hříšné prolitá, / v nebi oslavená, / obmyj, napoj, posvěť nás / a v dům Otcův přiveď zas / k slávě svého jména.

4. Ježíši, svou pravou tvář / ukryl jsi nám na oltář / v přetajemnou svátost, / ukaž nám, až přijde čas, / její plný, božský jas, / dej nám věčnou radost.


M4

Tx N: Šteyer 1683