Přeskočit na obsah

715 – Ó Srdce Páně, archo naší spásy

Noty k písni číslo 715 – Ó Srdce Páně, archo naší spásy

Vstup
1. Ó Srdce Páně, archo naší spásy, / hlubino ctností, květe rajské krásy, [: nad světem záříš v slávě vítězné, / šťasten, kdo v tobě život nalezne. :]

2. Ježíši Kriste, nebes věčný Králi, / tvou věčnou slávu časné světy chválí; [: v království míru svaté Srdce tvé / národy země vlídným hlasem zve. :]

Před evangeliem
3. Tvé Srdce zákon lásky světu hlásá, / v němžto je život, naše věčná spása; [: v duši ať mocně hlas nám jeho zní, / zápalem lásky srdce naplní. :]

Obětní průvod
4. Ve strasti mnohé na světě jsi žilo, / pro hříchy naše zraněno jsi bylo; [: poslední krůpěj krve vydalo, / abys nám hříšným nebe získalo. :]

5. Zástupů svatých s cherubínů davy / plesají Bohu v písni věčné slávy; [: s anděly čest a chválu vzdávejme, / hosana Srdci Páně zpívejme. :]

Noty k písni číslo 715 – Ó Srdce Páně, archo naší spásy

Přijímání
6. Klaňme se v úctě Kristu, svému Pánu, / na zem se snížil z nadhvězdných stanů [: za naše hříchy v bolu umíral, / na oltář kříže Srdce svoje dal. :]

7. Vítej nám, Kriste, Spasiteli světa; / ze Srdce tvého naděje nám vzkvétá, [: nebeská milost z něho pramení, / všem lidem nese pokoj, smíření. :]

8. Do Srdce svého skryj nás, božský Pane, / ať archou spásy věrným tvým se stane; [: církvi své dopřej mír a svobodu, / otčinu chraň a žehnej národu. :]

Závěr
9. K večeru až se života den schýlí, / ó Srdce Páně, buď nám zdrojem síly; [: k tobě ať blíž se duše přivine, / navěky šťastná v tobě spočine. :]


M

T: Vl. Hornof 1919 – N: V. Říhovský 1919