Přeskočit na obsah

716 – Pojďte uctít poklonou

Noty k písni číslo 716 – Pojďte uctít poklonou

1. Pojďte uctít poklonou / svátost těla velebnou, / ať k ní láskou nevýslovnou / čisté duše lnou.

2. Budiž od nás pozdraven, / z celé duše veleben, / Ježíši, jenž ve svátosti / zde jsi přítomen.

3. Pane, chlebem nebeským, / krví svou a tělem svým / posilni nás na té pouti / krajem pozemským.

4. Nade všechno veleben / buď Bůh v Trojici jeden, / Otec a Syn i Duch Svatý / navěky, amen.


M5

Tx: Písně… k pobožnosti 1789 – N~ : z Prahy 1783