Přeskočit na obsah

718 – Skrytý Bože

Noty k písni číslo 718 – Skrytý Bože

1. Skrytý Bože, vroucně tebe ctíme, / s nebešťany tebe velebíme. / Svatý, svatý, svatý, / svatý, vždycky svatý, / Ježíš Kristus z výsosti / v Nejsvětější svátosti.

2. Dík buď tobě, Kriste dobrotivý, / že tvé tělo přesvaté nás živí. / Svatý, svatý, svatý, / svatý,vždycky svatý, / Ježíš Kristus z výsosti / v Nejsvětější svátosti.

3. Tobě chceme sloužit bez ustání, / ty nám k tomu dej své požehnání. / Svatý, svatý, svatý, / svatý, vždycky svatý, / Ježíš Kristus z výsosti / v Nejsvětější svátosti.


M5

T~: Holain 1883 (podle KSJ 1863 – N~: KSJ 1863