Přeskočit na obsah

719 – Svatý, svatý

Noty k písni číslo 719 – Svatý, svatý

1. Svatý, svatý, svatý, / svatý, vždycky svatý / Ježíš Kristus z výsosti / v Nejsvětější svátosti.

2. Svatý, svatý, svatý, / svatý, vždycky svatý, / věčně budiž veleben, / ve svátosti vroucně ctěn.

3. Svatý, svatý, svatý, / svatý, vždycky svatý / Otec, Syn a Svatý Duch, / trojjediný věčný Bůh.


M4

Tx: Duchovní výborná pravidla 1762 – N: Zpěvy duchovní 1832