Přeskočit na obsah

720 – Útěcho duše mé

Noty k písni číslo 720 – Útěcho duše mé

1. Útěcho duše mé, Ježíši můj, / dobro mé nejvyšší, při mně vždy stůj; / tebe jen samého sobě žádám, / v tvé jméno naději všechnu skládám.

2. Věřím a vyznávám, že jsi můj Pán. / Bůh, který za spásu světa byl dán; / ať slyším v duši své vždycky tvůj hlas. / Víru mou posiluj po všechen čas.

3. Duši mou přemnohé hříchy tíží, / za které trpěl jsi na svém kříži; / přesto mám naději v Pána svého, / miluji Ježíše laskavého.

4. Co mám zde na světě, vše jest jeho, / je to jen milostí Pána mého; / jeho je duše má v hříšném těle, / nemám nic bez svého Spasitele.

5. Duši mu navrátím při skonání, / tělo své odevzdám v zmrtvýchvstání; / na jeho lásce mám dosti věčně, / za milost děkuji jemu vděčně.


M4

Tx: Šteyer 1683 – N~: J. N. Vitásek (Zpěvy duchovní 1832)