Přeskočit na obsah

721 – Vítej nám, hoste přemilý

Noty k písni číslo 721 – Vítej nám, hoste přemilý

1. Vítej nám, hoste přemilý, / můj dobrý Ježíši, / nejlaskavější příteli, / žádoucí Ježíši. / Duši svou ti otvírám, / jak ty si to žádáš sám.

2. Veliký Bože z výsosti, / jak ty se snižuješ, / že z trůnu své velebnosti / v mé nitro vstupuješ. / Ve mně sám chceš přebývat, / svůj život do mě vlévat.

3. Já srdce své otevřené / rád tobě v oběť dám, / tvou láskou z vin očištěné / kajícně odevzdám. / Doufám jen v tvé milosti, / dej sílu mé slabosti.

4. Ty štědrý Dárce, milost svou / v mé duši zachovej, / na vezdejší pouť lopotnou / mi požehnání dej. / V tobě žiji, umírám, / mým Pánem buď jen ty sám.


M4

Tx N: Michna 1661