Přeskočit na obsah

722 – Vítej, vítej, tělo přezázračné

Noty k písni číslo 722 – Vítej, vítej, tělo přezázračné

1. Vítej, vítej, tělo přezázračné, / tajemná ty stravo duše lačné, / vítej, mano z nebe seslaná. / Pozdravena buď krev Jezu Krista, / již se nápoj žíznivému chystá, / občerstvuje duše znavená.

2. Zdrávo budiž, Srdce Ježíšovo, / s tebou Bůh se pojí, věčné Slovo, / v tobě plesá Boží Trojice. / Čest a chvála budiž tobě vzdána, / svatosvatá duše Krista Pána, / nevyvážná míru studnice.

3. Božství Páně, neskonalá kráso, / nebešťanů věkověčná spáso, / ve svátosti požehnáno buď. / Synu Boží, ve svátosti kraluj, / k ctnosti veď nás, hříchu všeho vzdaluj / a svou láskou naplň naši hruď.


M4

T~ N: Holain 1883