Přeskočit na obsah

723 – Vzhůru, srdce

Noty k písni číslo 723 – Vzhůru, srdce

1. Vzhůru srdce, vlasti má, / k nebi zpěv ať zalétá. / Spasiteli chválu vzdej, / věčnou věrnost přísahej, [: Ano, Srdci Ježíšovu / slibujeme věrnost znovu. :]

2. Divotvorná Boží moc / spěla nám vždy na pomoc, / vlast i církev chránila, / když jim zhouba hrozila. [: Proto Srdci Ježíšovu / slibujeme věrnost znovu. :]

3. Nemáme se čeho bát, / chcem-li vůle Boží dbát, / věrni víry základu, / nejdražšímu pokladu. [: Proto Srdci Ježíšovu / slibujeme věrnost znovu. :]

4. Jako Boží děti chcem / býti bratry lidem všem, / dílo lásky budovat, / Srdci Páně věnovat. [: Proto Srdci Ježíšovu / slibujeme věrnost znovu. :]


M4 5

Tx: J. Seeber 1903 – N~: I. Mitterer († 1924)