Přeskočit na obsah

724 – Zde nebeská je mana

Noty k písni číslo 724 – Zde nebeská je mana

1. Zde nebeská je mana nejmilejší, / zde tělo Krista Pána nejsvětější. / Ó plesejme, / dík vzdávejme, / zde Bůh a Pán, / Ježíš, Spasitel sám.

2. Zde dar, jenž se nám stává spásou jistou, / v němž Syn se Otci dává v oběť čistou. / Ó plesejme, / dík vzdávejme, / zde Bůh a Pán, / Ježíš, Spasitel sám.

3. Zde pokrm se nám chystá v světa boji, / ten duši s tělem Krista v jedno spojí. / Ó plesejme, / dík vzdávejme, / zde Bůh a Pán, / Ježíš, Spasitel sám.

4. Jak vládneš dějinami do věčnosti, / Tak jsi zde, Bože, s námi ve svátosti. / Ó plesejme, / dík vzdávejme, / zde Bůh a Pán, / Ježíš, Spasitel sám.


M4 5

Tx N~: Šteyer 1683