Přeskočit na obsah

725 – Zdráv buď, Chlebe

Noty k písni číslo 725 – Zdráv buď, Chlebe

1. Zdráv buď, Chlebe, který z nebe / k nám jsi na svět sestoupil, / abys sytil, chránil, sílil / duše, jenž jsi vykoupil. / Ó Ježíši nejmilejší.

2. Zdráv buď, Kriste, jenž jsi jistě / skrytý v této svátosti. / Věřím v tebe, živý Chlebe, / klaním se ti s vroucností. / Ó Ježíši nejmilejší.

3. Bože živý, dobrotivý, / tebe vroucně miluji / a jen tobě v každé době / svoje srdce věnuji. / Ó Ježíši nejmilejší.

4. Ať k tvé chvále žiji stále, / tebe ctím a velebím, / po skonání bez ustání / chválím tebe na nebi. / Ó Ježíši nejmilejší.


M4 5

Tx N~: Michna 1661