Přeskočit na obsah

726 – Hledám, kde bydlíš, Pane

Noty k písni číslo 726 – Hledám, kde bydlíš, Pane

Hledám, kde bydlíš, Pane, / ty říkáš: pojď a viz! / Hledám, kde bydlíš, Pane, / dnes u tebe chci jíst.

1. Buďte děti světla, / tvůrci pokoje, / království mé lásky [: mezi vámi je! :]

Hledám, kde bydlíš, Pane, / ty říkáš: pojď a viz! / Hledám, kde bydlíš, Pane, / dnes u tebe chci jíst.

2. O všechno se s vámi / Otec rozdělí, / nechci z vás mít sluhy, [: buďme přáteli! :]

Hledám, kde bydlíš, Pane, / ty říkáš: pojď a viz! / Hledám, kde bydlíš, Pane, / dnes u tebe chci jíst.

3. Jenom síla lásky / zlobu otupí, / kdo z vás může chápat, [: ten ať pochopí. :]

Hledám, kde bydlíš, Pane, / ty říkáš: pojď a viz! / Hledám, kde bydlíš, Pane, / dnes u tebe chci jíst.


M4

T: J. Hrdlička 1986 – N: K. Bříza 1986