Přeskočit na obsah

727 – Kde jsi, můj Ježíši

Noty k písni číslo 727 – Kde jsi, můj Ježíši

1. Kde jsi, můj Ježíši? V touze zní hlas. / Srdce mé hledá tě po všechen čas. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.

2. Kdo hledá najde tě; vždyť celá zem / vydává svědectví o Tvůrci svém. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.

3. Všechno je darem tvým, sám nemám nic; / s důvěrou, Pane můj, spěchám ti vstříc. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.

4. Ve všem, co potká mě, naději mám; / tobě se, Ježíši, v ochranu dám. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.

5. Upokoj svědomí, duši dej klid; / bez tebe, Ježíši, nemohu žít. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.

6. Budu-li navštíven nemocí zlou, / přispěj mi, Ježíši, pomocí svou. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.

7. Tomu kdo s důvěrou k tobě se zná, / všechno jen k dobrému napomáhá. / Ó Ježíši můj, / ó Ježíši můj, / v životě, ve smrti při mně vždy stůj.


M4 5

Tx: Radostná cesta 1782 – N~: Kniha chorální 1847