Přeskočit na obsah

728 – Ó srdce Páně nejsvětější

Noty k písni číslo 728 – Ó srdce Páně nejsvětější

1. Ó Srdce Páně nejsvětější, / přijmi dnes vděčný pozdrav náš, / odvěká touho tvorstva všeho, / jež mezi námi přebýváš.

2. Tichý jsi, srdce pokorného, / Ježíši, lásko vtělená. / Učiň nám srdce podle svého, / hlubino ctnosti tajemná.

3. Odpouštíš, léčíš, vléváš sílu, / Srdce tvé všem se rozdává, / těší se hříšný, jásá smutný, / každý tvou lásku poznává.

4. Na kříži, Srdce Spasitele, / kopím ses dalo otevřít, / aby se mohlo lidstvo všechno / v milosrdenství jeho skrýt.

5. A s touto láskou v svatostánku / přebýváš s námi ještě dnes, / bys naše duše dary svými / živil a vedl do nebes.

6. Voláš a zveš nás: Pojďte ke mně, / starostmi kdo jste tísněni! / Srdce mé stálým útočištěm / bude vám v každém soužení.

7. Ó Srdce Páně ve svátosti, / změň naše srdce v živý chrám, / z plnosti své nám stále dávej, / cestou i cílem staň se nám.


M1–5

Tx: Fr. Žák († 1934) – N: Fr. Pivoda († 1898)