Přeskočit na obsah

785 – Z lásky raněný Ježíši

Noty k písni číslo 785 – Z lásky raněný Ježíši

1. Z lásky raněný Ježíši, / tobě pocta buď nejvyšší! / Nechať hruď má láskou plane, / kterou milovals mne, Pane.

2. Jezu, skrytý ve Svátosti, / každý tvor ti s uctivostí / vzdávej chválu jako Bohu, / vyvyšuj tě nad oblohu.

3. Velký Bože, živý chlebe, / za pokrm nám dáváš sebe, / zde chceš mezi námi dlíti, / může větší lásky býti?

4. Lásko moje, přijdi ke mně, / uzdrav, co je poraněné, / přítomností těš mne svojí, / občerstvuj mne v světa boji.

5. Jak po vodě jelen touží, / jehož horká žízeň souží, / tak, ó Lásko, ó mé nebe, / vroucí touhou hledám tebe.

6. Vím, že nejsem dostatečný, / bych dle zásluh byl ti vděčný. / Však tys, Pane, shovívavý, / chci ti sloužit bez únavy.

7. Odpusť mi, když ve své mdlobě / mám dluh lásky vůči tobě; / statky, život ti slibuji, / k tvé cti všechno obětuji.

8. Bych měl duší na tisíce, / dal bych ti je, ba i více; / nemám než jen jednu právě, / rád ji dávám k tvé oslavě.

9. Po Bohu pak nechť se chystá / tobě čest, ó Panno čistá! / Tebe ctíti podle síly / chci až k poslední své chvíli.

10. Odporuč mě svému Synu, / Jezu Kristu, Hospodinu; / vypros, ať s ním mohu dlíti / tam, kde věčné světlo svítí.


M1–5

T: Sv. F. Borgiáš asi 1560 – N-: Poutní kniha 1893