Přeskočit na obsah

786 – Vzpomínko sladká, Ježíši (Dulcis lesu memoria)

Noty k písni číslo 786 – Vzpomínko sladká, Ježíši (Dulcis lesu memoria)

1. Vzpomínko sladká, Ježíši, / radosti srdci nejvyšší, / med však a všechno převýší / tvá blízkost, lásko nejčistší.

2. Nic vroucnějšího nelze pět, / nic milejšího uslyšet, / nic vřelejšího pomyslet / než Ježíš, jenž je božství květ.

3. Ježíši, srdci sladkosti, / zdroj pravdy, duší světlo jsi, / ty nade všechny radosti, / nad vroucí sny všech bytostí.

4. Když v našem srdci přebýváš, / je světlem pravdy pronikáš, / pomíjí kouzlo klamných krás / a pravá láska plane z nás.

5. Měj s námi velkou slitovnost, / uděl nám božské lásky ctnost, / ať skrze tvoji přítomnost / zříme tvé slávy velebnost.

6. Pějem ti chvály s nadšením, / vždyť tys ten milý Boží Syn, / jejž Otec s Duchem vznešeným / ve slávě zjevil věrným svým. / Amen.

1. Dulcis Iesu, memória, / dans vera cordis gáudia, / sed super mel et ómnia / eius dulcis praeséntia.

2. Nil cánitur suávius, / audítur nil iucúndius, / nil cogitátur dúlcius, / quam Iesus Dei Fílius.

3. Iesu, dulcédo córdium / fons veri, lumen méntium, / excédis omne gáudium / et omne desidérium.

4. Quando cor nostrum vísitas, / tunc lucet ei véritas / mundi viléscit vánitas / et intus fervet cáritas.

5. Da nobis largus véniam, / amóris tui cópiam; / da nobis per praeséntiam / tuam vidére glóriam.

6. Laudes tibi nos pángimus, / diléctus es qui Fílius, / quem Patris atque Spiritus / splendor revélat ínclitus. / Amen.


M1–5

T: sv. Bernard († 1153) – N: chorál