Přeskočit na obsah

788 – Srdce Páně, archo spásy

Noty k písni číslo 788 – Srdce Páně, archo spásy

1. Srdce Páně, archo spásy, / Bůh řád lásky světu hlásí. / Milost ruší dávné viny, / služebníky mění v syny.

2. Srdce, stánku nové smlouvy, / chráme svatý, opravdový, / bez opony, zdí a dveří / přístupný jsi všem, kdo věří.

3. Lásko v Srdci probodená, / vzkříšená a oslavená, / ač tě zrakem nevidíme, / ránu v Srdci vzývat smíme.

4. V ráně tajemné se skrývá / lásky proud, jenž viny smývá. / Dluhy, v nichž svět naděj ztrácí, / nejvyšší kněz Kristus splácí.

5. Kdo by Pána nemiloval, / jenž se za nás obětoval, / k jeho Srdci pospíchejme, / v něm své strasti ukrývejme.

6. Tvému Srdci dík a sláva, / Pane, kéž znít nepřestává, / s Otcem, Duchem, od nás vděčně / nyní i na věky věčné.


M1–5

T: podle hymnu Cor, arca legem continens – N~: Písně 1522