Přeskočit na obsah

790 – Ó Jezu, hoste nebeský

Noty k písni číslo 790 – Ó Jezu, hoste nebeský

1. Ó Jezu, hoste nebeský, / tys vzácný poklad můj, / ó sladký Chlebe andělský, / zvol v srdci mém byt svůj. / Já lačním, ty mne nakrm zas, / já žízním, ty mou žízeň zhas / a vždy mne opatruj.

2. Ó Jezu, bloudím, dej mi jít / jen cestou života, / jsem nevidom, tvá zář mi sviť, / ať prchne mrákota. / Jsem nuzný, pomoz v chudobě, / těch darů, jež máš v zásobě, / mně dej tvá dobrota.

3. Ó Jezu truchlím, ty mne těš / v mé bídě, úzkosti, / jsem sláb, mně ku pomoci spěš / v mé nestatečnosti. / Jsem poutník, pouť má daleká, / však duše má se neleká, / když ty jen se mnou jdeš.

4. Ó Jezu, tys mou nadějí, / jen na tě spoléhám, / již nelkám, již se nechvěji, / když tebe, Jezu, mám. / Jsem sluha tvůj, tys velitel, / já tvor, a ty můj Stvořitel, / ty Bůh, a já tvůj chrám.

5. Ó Jezu, tobě poctu vzdej / tvých vyvolených sbor, / tvou oslavou se ozývej / ves, město, sad i bor. / Kloň každé se ti koleno, / a cokoli je stvořeno / tvou chválu věčně pěj.


M4 5

Tx N~: Šteyer 1683