Přeskočit na obsah

791 – Dárce spásy

Noty k písni číslo 791 – Dárce spásy

1. Dárce spásy, Chlebe živý, / uslyš můj hlas úpěnlivý, / přijď již ke mně, Boží Synu, / mám-li tebe, nezahynu.

2. Vítězství mi uděl v boji, / zachraň život duše mojí, / očisti ji od poklesků, / ať se zaskví v jasném lesku.

3. Pomoz obstát v pokušení, / dej, ať sloužím bez prodlení, / spravuj práce mého stavu, / ať jsou tobě na oslavu.

4. Kéž tvou milost nepostrádám, / nad tvou lásku víc nežádám / a tvé svaté požehnání / kéž mě všeho zlého chrání.


M4

Tx N: Šteyer 1683