Přeskočit na obsah

792 – Svátosti drahá

Noty k písni číslo 792 – Svátosti drahá

1. Svátosti drahá, Jezu, Králi věčný, / prameni blaha, přijmi pozdrav vděčný; / andělský Chlebe, Bože nekonečný, / vítej nám z nebe!

2. Oběti svatá, daná Hospodinu, / tebou je sňata kletba hříšných činů; / ó kéž ti stálou, čisté Panny Synu / plesáme chválou!

3. Potravo čistá, Mano přežádoucí, / záruko jistá slávy nehynoucí; / nebeský Hosti, vítej v srdce vroucí, / ozdob je ctností!

4. Darů všech zdroji, žehnej nám té chvíle, / pomáhej v boji skromné naší síle; / zachraň nám víru, bychom došli cíle: / věčného míru!


M4

T~ N: Šteyer 1683