Přeskočit na obsah

793 – Pozdraven buď ve svátosti

Noty k písni číslo 793 – Pozdraven buď ve svátosti

1. Pozdraven buď ve svátosti, / poklade můj pravý, / zdráv buď vzácný z nebe hosti, / Jezu přelaskavý. / Ó kéž mohu v objetí tvém dlíti, / v tobě, nejvýš dobrém Bohu, / odpočinek míti.

2. Zavítej v mé nitro vřelé, / utiš moji tužbu / a mé srdce podrob celé / v stálou sobě službu! / Ó té slasti, požívati tebe! / Jako svatým v nebes vlasti / zde mi dáváš sebe.

3. Žehnej nyní, drahý Kriste, / ze svého mi stanu, / dej, ať ohněm lásky čisté / k tobě stále planu; / po vezdejší nebezpečné pouti / rač mne, Jezu nejmilejší, / k sobě přivinouti.


M4

T~ N: L. Holain 1883