Přeskočit na obsah

794 – Ó Bože, zde se tobě klaníme

Noty k písni číslo 794 – Ó Bože, zde se tobě klaníme

1. Ó Bože, zde se tobě klaníme / a za pomoc v svých bědách prosíme. / Svatý, Svatý, Svatý, / Pán Bůh vždycky Svatý, / pochválen buď s vroucností / v Nejsvětější svátosti.

2. Ach, očisti nás hříchem ztížené, / dej, ať jsme hodni božské lásky tvé. / Svatý, Svatý, Svatý, / Pán Bůh vždycky Svatý, / pochválen buď s vroucností / v Nejsvětější svátosti.

3. Buď tělem svým i krví pokrm nám / a požehnej nás, Svrchovaný, sám. / Svatý, Svatý, Svatý, / Pán Bůh vždycky Svatý, / pochválen buď s vroucností / v Nejsvětější svátosti.


M5

Tx: Fryčaj 1835 – N~: Michal Haydn 1799