Přeskočit na obsah

795 – Ejhle, oběť přesvatá

Noty k písni číslo 795 – Ejhle, oběť přesvatá

1. Ejhle, oběť přesvatá! / Lásko z kříže rozpjatá, / tebou k spáse vylévá se / milost bohatá.

2. Kriste v chleba způsobě, / obnov mě k své podobě, / ty jsi pravou duše stravou, / toužím po tobě.

3. V poslední když vejdu boj, / s duší mou se, Jezu, spoj. / Dej mi sebe, živý Chlebe, / buď mé spásy zdroj.

4. V soudu pro krev svatých ran / před záhubou věčnou chraň, / pro tvé strasti v nebes vlasti / kéž svůj domov mám.


M4

Tx N: L. Holain 1883