Přeskočit na obsah

796 – S poníženým k zemi čelem

Noty k písni číslo 796 – S poníženým k zemi čelem

1. S poníženým k zemi čelem / před svátostným Páně tělem / klanějme se s pokorou. / K jeho chvále písně pějme, / celí se mu odevzdejme / s úctou, láskou, důvěrou.

2. Sebe sám nám darem dáváš / pro nás pokrmem se stáváš, / chlebem sytíš lačný lid. / Tvoje láska neskonalá / div ten velký vykonala, / který nelze vyjádřit.

3. Spojme s anděly své hlasy, / s nimi Pánu, dárci spásy, / pějme píseň vděčnosti. / Oslavujme neustále / Jezu Krista, nebes Krále, / v Nejsvětější svátosti.


M4 5

T~ N: Holain 1883