Přeskočit na obsah

802 – Chválu vzdejme, ó křesťané

Noty k písni číslo 802 – Chválu vzdejme, ó křesťané

1. Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

2. Panno slavná, Panno svatá, / bez poskvrny jsi počatá; / květe rajské líbeznosti, / kdo by vychválil tě dosti? / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

3. Tak jsi byla nebi milá, / žes nám Boha porodila; / pravá matko Pána Krista, / zůstala jsi panna čistá. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

4. V lůně tvém Bůh odpočíval, / na tvých prsou tiše dlíval. / Která matka tebe předčí, / které matky syn je větší? / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

5. Ty jsi Panna nejmoudřejší, / veškeré cti nejhodnější, / Tebe nelze vychváliti, / tvoji slávu rozmnožiti / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

6. Panno věrná, dobrotivá, / s důvěrou tě hříšník vzývá; / Zrcadlem jsi spravedlivých, / vzorem duší v Bohu živých. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

7. Ty jsi radost našich duší, / v tobě krásu ráje tuší; / Ty jsi pramen nábožnosti, / ty jsi studnice všech ctností. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

8. Ty jsi naše k nebi brána, / archa úmluvy nám daná, / Hvězda jitřní, jež nám svítí / za bouřlivé plavby žití. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

9. Ty nemocné uzdravuješ, / za hříšníky oroduješ, / Útěchou jsi pro plačící, / všech křesťanů pomocnicí / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

10. Vyvýšená nad anděly, / nad všech svatých zástup skvělý, / Královna jsi tvorstva všeho, / dlíš u Boha všemocného. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

11. Nedej, Matko, zahynouti / dětem na vezdejší pouti / a dej lidu prosícímu / šťastně dojít k tvému Synu. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.


M1 2 3

Tx: letáček z r. 1858 – N: F. Pátek († 1891) a R. Bauer