Přeskočit na obsah

803 – Jako ta růžička krásná

Noty k písni číslo 803 – Jako ta růžička krásná

1. Jako ta růžička krásná, / nad hvězdy, nad slunce jasná, / Maria svatá je Panna, / přečistá rodička Pána, / požehnaná.

2. Vládce všech andělských sborů / vtělil se pro spásu tvorů; / světa hřích krví svou obmyl, / temnosti nadvládu zlomil, / Pán všech časů.

3. Zvítězil přeslavně v boji, / vrátil se ve slávu svoji, / aby nám u Otce v ráji / připravil v nebeském kraji / věčnou krásu.

4. Pomoz nám, Pane a Králi, / tobě všech tvorů zní chvály. / Pod prapor svatého kříže / přijmi nás, věčný náš Kníže, / Bože spásy.

5. Ježíši, zrozený z Panny, / otevř nám nebeské brány, / s Marií přej nám tam bývat, / s anděly tvou chválu zpívat / věčné časy.


M1 2 3

Tx N~: Sedlčanský kancionál, počátek 16. století