Přeskočit na obsah

804 – K nebesům dnes zaleť písní

Noty k písni číslo 804 – K nebesům dnes zaleť písní

1. K nebesům dnes zaleť písní / tam, kde sídlí Matka tvá, / Vypověz jí, co tě tísní, / potěší tě Maria. / Ještě nikdy neslýcháno, / že kdo od ní opuštěn; / pros, i tobě bude dáno, / budeš jistě potěšen. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.

2. Jediný Syn tvůj než skonal / na Golgotě bolestné, / k tobě, Matko, z kříže volal: / Hle syn tvůj, hle, dítky tvé! / Naplň přání Syna svého, / které vložil v ruku tvou, / chraň své dítky všeho zlého, / buď nám Matkou pomocnou. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.

3. Nedej bychom zvyku zlého / okovům se poddali, / nedej, bychom Syna tvého / znovu ukřižovali. / Když nás k hříchu zlý duch svádí, / chraň nás Matko, žádáme, / ať se zapřít chceme rádi, / k tobě, Panno, voláme. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.

4. Když nás bída, nouze svírá, / k nebesům veď pohled náš, / ať nás sílí pevná víra, / že nám vždycky pomáháš. / Vzdaluj od nás žal a tíseň, / duši naplň nadšením, / ať ti pějem vděčnou píseň, / ať se sejdem s Kristem tvým. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.

5. Dej, ať v domech našich vzkvétá / pravá láska, pravá ctnost, / ať mír domku z Nazareta / je v nich stálý, milý host. / Z vůle Boží vrať nás všechny / křesťanskému životu, / otcům, matkám moudrost vdechni, / dětem uchraň čistotu. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.

6. Poslední den až se schýlí, / soudcem bude nám Syn tvůj, / Maria v té vážné chvíli / duši naši opatruj. / Neopouštěj dítky svoje / v tomto kroku rozhodném, / až se skončí všechny boje, / ať u tebe spočinem. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.

7. Proto v každém utrpení / k tobě, Matko, chvátáme; / ve své nouzi každodenní / za ochranu žádáme. / Jsi-li s námi, zvítězíme / nad nepřátel přemocí, / když tě Matkou zváti smíme / ustavičné pomoci. / Maria, ó Matičko, / Krista Pána rodičko, / ustavičná pomoc tvá / útěchu nám podává.


M1 2 3

Tx: J. Miklík († 1947) – N~ : Vl. Juráš 1916