Přeskočit na obsah

805 – Maria, Maria

Noty k písni číslo 805 – Maria, Maria

1. Maria, Maria! / Nad slunce jasnější, nad měsíc krásnější, / nad perly vzácnější, Maria. / Budiž pozdraveno tvé přesladké jméno / na nebi, na zemi, Maria.

2. Maria, Maria! / U Boha věčného, Otce Syna svého, / pros za nás v každý čas, Maria. / Ať nás neopustí v nouzi a těžkosti / podle své milosti, Maria.

3. Maria, Maria! / Pros Ježíše Syna, by nám naše vina / odpuštěna byla, Maria. / Nad vinami lítost a pravou zkroušenost / vypros nám, pomoz nám, Maria.

4. Maria, Maria! / Pros Ducha Svatého, ať nám světla svého / dá z nebe skrz tebe, Maria. / Proti lsti ďábelské ať v síle křesťanské / pevní jsme, stálí jsme, Maria.


M1 2 3

Tx: Písně nové 1728 – N: rukopisné kancionály, zač. 18. stol.