Přeskočit na obsah

809 – Ó Maria, Boží Máti

Noty k písni číslo 809 – Ó Maria, Boží Máti

1. Ó Maria, Boží Máti, / plná božské milosti, / Matkou chcem tě vždycky zváti, / zpívat tobě s radostí. / Dalo samo nebe / za Matku nám tebe. / Děkujem ti, Matko milostivá, / děkujeme tisíckrát.

2. Blažen, kdo zná lásku tvoji, / kdo tě jako Matku ctí. / U tebe se jistě zhojí / srdce plné bolesti. / Kdo se k tobě vine, / nikdy nezahyne. / Děkujem ti, Matko milostivá, / děkujeme tisíckrát.

3. Kdyby tebe, Boží Matky, / kdyby tebe nebylo, / bylo by své věčné statky / člověčenstvo ztratilo. / Proto ctíme tebe / jako bránu nebe. / Děkujem ti, Matko milostivá, / děkujeme tisíckrát.

4. Jsi-li v světě opuštěný, / k Marii se utíkej, / přednes jí své utrpení, / o přímluvu požádej. / Ve svém dobrodiní / lehčím kříž tvůj činí. / Děkujem ti, Matko milostivá, / děkujeme tisíckrát.

5. Připomeň si, kolik zlého / svatá Matka zkusila. / Pro spasení lidu svého / bolest snášet musila. / Nikdy nereptala, / tak nám příklad dala. / Děkujem ti, Matko milostivá, / děkujeme tisíckrát.

6. Marii ať opěvuje / po všem světě každý tvor, / jak ji v nebi oslavuje / andělů a svatých sbor. / Kéž ti smíme, Máti, / úctu písní vzdáti. / Děkujem ti, Matko milostivá, / děkujeme tisíckrát.


M1 2 3

Tx: letáček z pol. 19. stol. – N~: Poutní kniha 1893