Přeskočit na obsah

811 – Slyš, jaký to nad řekou

Noty k písni číslo 811 – Slyš, jaký to nad řekou

1. Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples, / to zpívají hory a skála i les. / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.

2. Tam, kde nyní hlaholí tisíců zpěv, / kdys děvčátko spatřilo nebeský zjev. / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.

3. Má pod bílým závojem líbeznou tvář, / jak pod bílým obláčkem jitřenky zář. / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.

4. Ó, pověz mi, Paní, kdo jsi, jak se zveš, / co ode mě chudé si žádáš, co chceš? / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.

5. Já bez hříchu přečisté Početí jsem, / ať lid činí pokání, pověz to všem. / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.

6. A zázračný pramen trysk ze suchých skal, / zde mnohý už znovu své zdraví získal. / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.

7. Již z národů ze všech sem spěchají k ní / a radostné pozdravy zástupů zní: / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.

8. A také náš jásot a nadšený ples / ať k Marii přečisté vznáší se dnes. / Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria.


T (x Poutní zpěvy 1909) – N~: Francie 2. pol. 19. stol.