Přeskočit na obsah

815 – Zdráva buď, Panno Maria

Noty k písni číslo 815 – Zdráva buď, Panno Maria

1. Zdráva buď, Panno Maria, / ó Královno, / zdráva buď, hvězdo zářivá, / ó Královno Maria.

2. Matka jsi milosrdenství, / ó Královno, / život a pramen radosti, / ó Královno Maria.

3. Po Bohu naše naděje, / ó Královno, / přímluva tvá nám prospěje, / ó Královno Maria.

4. Voláme k tobě v nouzi své, / ó Královno, / vyhnaní Evy synové, / ó Královno Maria.

5. Vzdycháme k tobě lkajíce, / ó Královno, / vzýváme tebe plačíce, / ó Královno Maria.

6. V tomto slzavém údolí, / ó Královno, / neopouštěj lid ubohý, / ó Královno Maria.

7. A proto, orodovnice, / ó Královno, / u nejsvětější Trojice, / ó Královno Maria,

8. Oči své lásky obrať k nám, / ó Královno, / pomocnou rukou přispěj nám, / ó Královno Maria.

9. Ukaž nám Syna milého, / ó Královno, / plod života přečistého, / ó Královno Maria.

10. Po vezdejším putování, / ó Královno, / ať dojdeme smilování, / ó Královno Maria.

11. Matko naše milostivá, / ó Královno, / přemilá a přívětivá, / ó Královno Maria.

12. Ó svatá Boží Rodičko, / ó Královno, / oroduj za nás, Matičko, / ó Královno Maria.

13. Ať Božího zaslíbení, / ó Královno, / hodnými jsme učiněni, / ó Královno Maria.

14. Pros za nás hříšné jak nyní, / ó Královno, / tak i v hodině poslední, / ó Královno Maria.


T~ N~: 16. stol.