Přeskočit na obsah

816 – Zdrávas, hvězdo spanilá

Noty k písni číslo 816 – Zdrávas, hvězdo spanilá

1. Zdrávas, hvězdo spanilá, / Matko Boží přemilá, / Panno čistá, žádoucí, / bráno k nebi vedoucí.

2. Tebe ctíme s andělem / v pozdravení veselém, / naplň mírem naši hruď / a nám novou Evou buď.

3. Mateřskou nám lásku zjev, / odvrať od nás Boží hněv, / v bojích světa při nás stůj, / za nás v nebi oroduj.

4. Panno, jíž se netkl hřích, / ujmi se nás, dětí svých, / pokušení odvracej, / ke Kristu nám dojít dej.

5. Celý svět ať velebí / Otce, Syna na nebi, / chválen buď i svatý Duch / Otci, Synu rovný Bůh.


M1 2 3

T: parafráze hymnu Ave maris stella z 9. stol. – N: Blahoslav 1852