Přeskočit na obsah

817 – Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe

Noty k písni číslo 817 – Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe

1. Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe / poselství spásy všemu světu nese / a všechno tvorstvo pozdravuje tebe, / Rodičko Boží, v přeradostném plese. [: Ó hvězdo jitřní světa zatmělého, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

2. Milosti plná andělem jsi zvána, / bez vady hříchu počata jsi byla; / lilie čistá, matko Krista Pána, / životem nebe na zemi jsi žila. [: Na krušné pouti žití pozemského / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

3. Pán s tebou, Panno panen, vyvolená, / tys dívkou Páně poslušnou se zvala, / ty, z Evy dcera, požehnaná žena, / která nám Syna Božího jsi dala. [: Potřelas hlavu hada pekelného, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

4. Z tebe nám vzešlo Slunce věčné spásy, / noc temná prchla září jeho světla, / vzrůstaly ctnosti nadpozemské krásy, / životem novým celá země vzkvetla. [: Požehnaný je plod života tvého, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

5. Svatá Maria, ó Matičko Boží, / pod křížem Páně, v žalosti jsi stála, / když Ježíš trpěl na bolestném loži, / krvavá oběť za hříchy se dála. [: Pro rány srdce sedmibolestného / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

6. Pros za nás hříšné, když nám duši tíží / na pouti zemské nepravost a vina, / kajícné uveď ke svatému kříži, / ukaž nám svého zmučeného Syna, [: Beránka, jenž sňal hříchy světa všeho; / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

7. K hodině smrti když se budem strojit, / Královno nebes, pak nám přispěj zvláště, / věčnosti branou bychom mohli projít / v ochraně tvého mateřského pláště. [: Až uvidíme Soudce nebeského, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]


M1 2 3

Tx: Vl. Šťastný († 1910) – N: polská píseň