Přeskočit na obsah

820 – Vychvalujme vesele

Noty k písni číslo 820 – Vychvalujme vesele

1. Vychvalujme vesele / Matku blahoslavenou, / kterou svatí andělé / chválí v nebi písní svou. / S nimi všichni společně / Matce Boží, Matce své / s pokorou vroucně zpívejme, / jí dík a chválu vzdávejme.

2. Tobě vzdávat přísluší / poctu, slávu, dík a čest, / ty se staráš o duši, / kterou do nebe chceš vést. / Za ni, Panno nevinná, / prosíš stále u Syna, / by sám ji z hříchu očistil / a věčnou spásu zajistil.

3. Ty jsi pomoc zemdlených, / v bouři kotva naděje, / útěcha jsi sklíčených, / pomoc tvá nám prospěje. / Chraň nás v každé hodině, / perlo věčné svatyně, / tvá přízeň, Matko laskavá, / kéž stále s námi zůstává.

4. Jitřní hvězdo zářivá, / tebou svítá jasný den. / Kdo na tebe spoléhá / z bouří světa zachráněn, / vyjde na břeh věčnosti / přispěním tvé milosti. / Buď tobě, Matko, čest a vděk / po celý dlouhý světa věk.


M1 2 3

T~ N~ : Šteyer 1683