Přeskočit na obsah

822 – Jak se moudrost Boží

Noty k písni číslo 822 – Jak se moudrost Boží

1. Jak se moudrost Boží něžně stará / v poupatech o příští krásu jara, / tak tys choval pod svou péčí / Děťátko, jež svět vyléčí, / ó svatý Josefe.

2. Jako ženich Panny, pěstoun Páně, / sloužils dílu spásy odhodlaně, / s pokorou a láskou v duši, / která blízkost Boží tuší, / ó svatý Josefe.

3. Číms byl pro rodinu v Nazaretě, / tím jsi svaté církvi po všem světě: / ochráncem a pomocníkem, / lásky Boží prostředníkem, / ó svatý Josefe.

4. Všem, kdo lopotí se v práci denní, / dáváš posilu a povzbuzení: / aby naše zemské dílo / v nebesích se zalíbilo, / ó svatý Josefe.


M1 2 3

T: V. Renč – N: KSJ 1863 (x Holain 1883)