Přeskočit na obsah

823 – Zdráv buď, strážce

Noty k písni číslo 823 – Zdráv buď, strážce

1. Zdráv buď, strážce Jezu Krista, / jímž nám dána spása jistá. / Svatý Josef budiž ctěn! / Bůh sám dal mu pod ochranu, / Ježíše a svatou Pannu, [: budiž od nás veleben. :]

2. Jaká radost ušlechtilá / ve tvé čisté duši byla, / když jsi Krista v náruč bral; / z jeho milé dětské tváře / božské lásky plála záře, [: měníc v radost každý žal. :]

3. Ty jsi choval Pána světů, / nejkrásnější ze všech květů, / o něj v lásce pečoval; / jako strážce Krista bdělý / věnovals mu život celý, [: v jeho službu vše jsi dal. :]

4. Na tvých rukou často dlíval, / na tebe se vděčně díval / v těle lidském věčný Bůh; / jakým štěstím duše celá / v chvíli té se rozechvěla, [: ó, jak plesal zbožný duch! :]

5. Ty jsi hoden cti a chvály, / po veškeré světa dáli / jméno tvoje svaté zní; / ó jak skvíš se krásou ctností, / zdoben slávou, důstojností, [: před níž ráj se uklání! :]

6. Prosby své ti přednášíme, / Boha věčně velebíme, / že tě smíme zbožně ctít; / tebe v každém našem kříži, / v starostech a v každé tíži [: za ochránce svého mít. :]


M1 2 3

T: hymnus Salve, Pater Salvatoris (KSJ 1863) – N~: KSJ 1863