Přeskočit na obsah

825 – Jak červánky ohlašují ráno

Noty k písni číslo 825 – Jak červánky ohlašují ráno

1. Jak červánky ohlašují ráno, / než ozáří slunce boží svět, / zrozená jsi lidu, svatá Anno, / aby směl den spásy uvidět. / Nad námi se nakloň, strome palmový, / požehnaná matko Matky Kristovy.

2. Po řadu let vzývala jsi Pána, / by život tvůj plodem požehnal. / V pravý čas ti jeho milost dána: / zrodit Růži, z níž se zrodí Král. / Důvěřovat v Pána kéž jsme hotovi, / to nám vypros, matko Matky Kristovy.

3. Jak Maria, slunce tvého stáří, / se moudrou tvou rukou dala vést, / i nám pokoj tvého srdce září / do bludiště našich lidských cest. / Ochraň naše děti, naše domovy, / oslavená matko Matky Kristovy.

4. Ty laskavá služebnice Boží, / jež ve strastech nám jsi posilou, / v tobě staří, opuštění, choří / mají mocnou přítelkyni svou. / Až den smrti přijde z vůle Otcovy, / veď nás k Bohu, matko Matky Kristovy.


M1 2 3

T: V. Renč 1967 – N: Zd. Pololáník 1967